Undervisning

Disse kurser er 1 dags kurser, som på en let og legende måde introducere begreberne Indre Barn, Indre mand/Indre Kvinde og Indre Vejleder. Det er en forenkling af C.G. Jung arbejde med de indre arketyper - en slags energigestalter i psyken, som findes i os alle. Forenklingen gør det nemmere at arbejde med sider af dybdepsykologien og den indre verden, som ellers ville forblive ubevidste.

Indre Barn

Jeg tror de fleste har hørt om arbejdet med det indre barn. Færre har måske hørt hvordan dette arbejde kan hjælpe med selv-regulering af nerve-systemet. Måske jeg lige kort skal opridse hvad arbejde med ”Det indre barn” er: ”Det indre barn” er ikke ét, men mange slags børn, men man taler fortrinsvis om 2 forskellige slags ”Indre børn”: ”Det sårede indre barn” og ”Det magiske/guddommelige indre barn”. Allerede her kan man høre, at den første ”Indre barn” handler om healing og det andet om skjulte ressourcer. Ressourcer vi har glemt eller forlagt i barndommen. I ”Indre barn”-arbejdet lærer man hvordan man kommunikere med sit indre barn, hvilke behov, følelser og ønsker han/hun rummer og hvad barnet kan lære det voksne selv.

Når vi snakker om selv-regulering handler det om healing. Healing af de sår og traumer der ligger gemt i vores nerve-system. Udviklingstraumer. Tilknytnings-traumer. Mit arbejde med det indre barn handler om at heale ”det sårede indre barn” - eller som Edgar Tolle kalder det: smerte-kroppen.Vi er ikke vores smerte-krop, men vi skal tage hånd om den. Og lige netop her kommer arbejdet med det indre barn ind – vi lærer HVORDAN vi tager hånd om den.

De fleste ved også godt at udviklingstraumer ligger i det autonome nerve-system og derfor slet ikke er underlagt vores vilje eller tanke. Det gælder om at finde et sprog, der kan tale til kroppen og nerve-systemet og som kan gøre de ting færdige, der ligger og venter, som impulser i nerve-systemet. Det sprog er det vi finder, forstår og bygger op i arbejdet med det indre barn.

Hvis man arbejder som terapeut er man nødt til at kende sit indre barn. Hvis man ønsker at arbejde med andre menneskers følelser, behov, grænser, sår og ressourcer, skal man kende sine egne. At arbejde med voken-selvet giver relationskompetencer.

Indre mand og Indre Kvinde

Dette kursus bygger på den forståelse, at vi alle har en maskulin og en feminin side. Generelt kan man sige, at hos manden er den maskuline side bevidst og den kvindelige side ubevidst. Og for kvinden omvendt.

Men efter frigørelsen fra de stereotype kønsroller, findes der både kvinder og mænd, der har byttet om på dette forhold. Mange kvinder, der lever et karriere-liv, længes efter at finde og leve deres feminine side og mange mænd har en udefinerlig følelse af, at noget maskulint mangler, nu hvor de har lært at udtrykke deres følelser. Vores indre forhold mellem det maskuline og det feminine afspejler sig i vores relationer, vores arbejde, og vores følelse af fylde og tilfredshed.

På dette kursus vil vi gå på opdagelsesrejse i disse indre energier - den indre kvinde og den indre mand. Vi vil se på deres unikke behov og værdier, længsler og mål og hvordan vi integrerer dem indeni. Og på hvilken pol, der trænger til at blive styrket og til at få mere plads i dit liv.

Du vil lære at se hvor forskelligt du skal håndtere mennesker, der primært lever i sin feminine pol eller primært lever i sin maskuline pol. Dette kan være i kursus sammenhænge, på arbejdspladsen eller i individuelle terapeutiske situationer.

Undervisningssteder

Undervisningen foregår på Institut for Spirituel Psykoterapi i København. Se websiden: www.peterkofoed.dk og i Århus på Parforholdsuddannelsen og Sexologuddannelsen hos Joan Ørting www.joanoerting.dk